صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
ساختار همایش

اولین همایش کشوری

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

در چشم پزشکی

واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری برگزار می نماید:

 

 

اول بهمن 1394

تهران، بیمارستان فارابی

 

مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه های علوم پزشکی :شهیدبهشتی، ایران، مشهدو شیراز

پژوهشگاه رویان ، پژوهشکده ملی ژنتیک و زیست فناوری

  

 

رئیس کمیته برگزاری : دکتر محمود جباروند
دبیر علمی : دکتر علیرضا لاشیئی

مدیر برنامه ریزی علمی : دکتر احد خوش زبان

 


درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش