صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
هیئت علمی همایش

 

اعضاء کمیته علمی 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

دکتر حمید

ابوطالب

2

دکتر حمید

احمدیه

3

دکتر اسماعیل

بی آزار

4

دکتر علیرضا

برادران رفیعی

5

دکتر حسین

بهاروند

6

دکتر فرزاد

پاکدل

7

دکتر پیمان

کیهان پور

8

دکتر محمود

جباروند

9

دکتر امیرعلی

حمیدیه

10

دکتر سعید

حیدری کشل

11

دکتر احد

خوش زبان

12

دکتر نارسیس

دفتریان

13

دکتر رضا

روز افزون

14

دکتر محمد

ریاضی اصفهانی

15

دکتر لیلا

ستاریان

16

دکتر مسعود

سلیمانی

17

دکتر زهرا سهیلا

سهیلی

18

دکتر سیدرضا

غفاری

19

دکتر رضا

کارخانه

20

دکتر علی رضا

لاشیئی

21

دکتر سید فرزاد

محمدی

22

دکتر آسیه

نادری


درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش