صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
تاریخ های مهم

 

 

تاریخ های مهم اولین همایش کشوری واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی

تاريخ برگزاری همایش

 1بهمن 1394

آغاز ثبت نام از طریق سایت

15 آبان 1394

ارسال مقالات ( به صورت پوستر)

تا تاریخ 15 دیماه تمدید شد

15 آبان تا 29 آذر94

 تمدید (1394/10/15)

آخرين فرصت ثبت نام از طریق سایت

تا تاریخ 28 دیماه تمدید شد

15 دی 1394

تمدید (1394/10/28)

 

درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش