صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
اخبار  News Archive 

انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها

 

برای ثبت نام قطعی، همکاران ارجمند باید در موعد مقرر با مراجعه به سایت www.spu.fham.org اقدام به تایید و تکمیل فرم ثبت نام نمایند .

شماره حساب: 5154771911  (بانک ملت) - به نام دکتر محمود جباروند و دکتر محمدرضا منصوری

§         پس از پرداخت هزینه های شرکت در همایش (براساس جدول هزینه ها) شماره فیش پرداختی خود را در محل مربوطبه ثبت فیش بانکی (در سایت)وارد نمایند.

§         تکمیل بخش اطلاعات فیش واریز وجه در سایت ، برای قطعی شدن ثبت نام کافی است و نیازی به ارسال فیش به دبیرخانه همایش نمی باشد.

جدول هزینه های ثبت نام

دکترا

340،000 ریال

کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی

230،000 ریال

 

نحوه ثبت نام در کارگاه ها

ظرفیت هر یک از کارگاه های ذیل 30 نفر می باشد.

A.     Stem cell therapy in ocular surface disease

B.     Stem cell regenerativeTechnology in Aesthetics:" Facts and Myths

C.     نحوه ثبت و پیشبرد شرکت های دانش بنیان

ظرفیت هر یک از کارگاه های عملی (آزمایشگاهی) به شرح ذیل ، 10 نفر می باشد.

1.کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیایی موش صحرایی

2. جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی

 

هزینه شرکت در کارگاه های عملی 2،000،000 ریال می باشد که در محل همایش به صورت حضوری دریافت می گردد.

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه ها از طریق سایت www.spu.fham.org  تا 28 دی ماه 1394 می باشد.

با توجه به ظرفیت کم کارگاه ها ، خواهشمند است به موقع اقدام فرمایید.

توجه : تنها در صورت تکمیل نشدن ظرفیت کارگاه ها از طریق سایت ثبت نام در روز همایش امکان پذیر خواهد بود.


10/12/1394

درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش