صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
جزئیات برنامه Program Details

سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی

مکان: سالن پروفسور شمس
اداره کنندگان: دکتر حسین بهاروند
دکتر علیرضا لاشیئی
دکتر حميد احمديه
دکتر امیرعلی حمیدیه

     
زمانعنوانسخنرانان
08:50 - 08:30  مقدمه و معرفی سلولهای بنیادی   دکتر حسین بهاروند
09:10 - 08:50  پزشکی بازساختی   دکتر مسعود سلیمانی
09:25 - 09:10  GMP-Standards در کاربرد سلولهای بنیادی جهت تهیه وکاربرد در کلینیک   دکتر احد خوش زبان
09:40 - 09:25  ژن درمانی در چشم پزشکی   دکتر زهرا سهیلا سهیلی
09:50 - 09:40  مارکتینگ و محصولات پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی   دکتر علیرضا شعاع حسنی
10:10 - 09:55  مسئولیت پذیری در پزشکی بازساختی   دکتر سید فرزاد محمدی
10:30 - 10:10  پرسش و پاسخ  درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش