صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
جزئیات برنامه Program Details

کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"

مکان: سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
اداره کنندگان: دکتر فرزاد پاکدل

     
زمانعنوانسخنرانان
14:05 - 14:00  Welcome & Introduction   دکتر فرزاد پاکدل
14:20 - 14:05  Advanced Technologies in Rejuvenative Medicine   دکتر پیمان کیهان ور
14:35 - 14:20  Cultured Fibroblast and PRP for Rejuvenation   دکتر سعید شفیعیان
14:50 - 14:35  Perspectives of Regenerative Medicine in Oculoplasty   دکتر Vinay Aakalu
15:05 - 14:50  Tissue Engineering in Skin Diseases   دکتر مسعود سلیمانی
15:20 - 15:05  Fat Based Therapy in Rejuvenation   دکتر فرزاد پاکدل
15:30 - 15:20  Ethics and Regulations in Application of Regenerative Technologies in Aesthetics   دکتر علیرضا شعاع حسنیدرباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش