صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
ثبت نام شدگان برنامه تصویر برداری چشم برای کاربران Enrollment and plan for eye imaging Members
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

ردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  Aakalu  - Vinay متخصص چشم ثبت نام اولیه
 2  Eliott  - Dean متخصص چشم ثبت نام اولیه
 3  hosseini  - Hamed متخصص چشم ثبت نام اولیه
 4  Kaplan  - Henry J متخصص چشم ثبت نام اولیه
 5  schwarz  - steve متخصص چشم ثبت نام اولیه
 6  آراسته  - امین سایر ثبت نام اولیه
 7  آقاجانپور  - لیلا کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 8  آقازاده  - سارا کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 9  ابوطالب  - حمید متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 10  احمدزاده  - کوهیار سایر ثبت نام قطعی
 11  احمدزاده  - هومن سایر ثبت نام قطعی
 12  احمديه  - حميد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 13  اخوت  - سمانه سادات کارشناس ثبت نام اولیه
 14  اسحاقيه ميبدي  - حسىن متخصص چشم ثبت نام اولیه
 15  اسلامی  - یداله متخصص چشم ثبت نام قطعی
 16  اسمعیلی پرزان  - مریم سایر ثبت نام اولیه
 17  اقتداری  - معصومه متخصص چشم ثبت نام اولیه
 18  اقتداری  - معصومه متخصص چشم ثبت نام اولیه
 19  اقدمی  - ناصر PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 20  اقصایی فرد  - مسعود متخصص چشم ثبت نام قطعی
 21  امان زاده  - کاظم متخصص چشم ثبت نام اولیه
 22  امیدی  - رقیه کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 23  اکبری  - پریا سایر ثبت نام اولیه
 24  اکبری باغبانی  - محمدرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 25  بابايي  - محسن متخصص چشم ثبت نام اولیه
 26  بابایی  - ریحانه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 27  باباییان کوپایی  - مهناز متخصص چشم ثبت نام اولیه
 28  بازوند  - فاطمه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 29  باسقی  - مجتبی متخصص چشم ثبت نام اولیه
 30  باقری  - منصوره متخصص چشم ثبت نام اولیه
 31  باقری  - امیر PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 32  بخشی  - مهدیه متخصص سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 33  برادران رفیعی  - علیرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 34  بهاروند  - حسین متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 35  بهروزی  - فرناز PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 36  بهشت نژاد  - امیرهوشنگ متخصص چشم ثبت نام قطعی
 37  بهمئی  - نازیلا کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 38  بیات  - زهرا کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 39  پارساپور  - مائده سایر ثبت نام اولیه
 40  پاکدل  - فرزاد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 41  پرهیزگار  - سید حمید متخصص چشم ثبت نام اولیه
 42  پیروزیان  - امیر متخصص چشم ثبت نام قطعی
 43  تابنده  - فاطمه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 44  ترابی  - معصومه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 45  جامبر نوشین  - بهرام PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 46  جامی  - بهمن متخصص چشم ثبت نام قطعی
 47  جاویدی آزاد  - فهیمه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 48  جباروند بهروز  - محمود متخصص چشم ثبت نام قطعی
 49  جمالی  - روح الدین متخصص چشم ثبت نام قطعی
 50  جمشیدیان  - منصوره متخصص چشم ثبت نام قطعی
 51  جمیلیان  - رضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 52  حاتمی کاهکش  - کاوه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 53  حسنی  - مینا کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 54  حمیدیه  - امیرعلی متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 55  حیدری  - سید منوچهر متخصص چشم ثبت نام قطعی
 56  حیدری کشل  - سعید متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 57  حیدری کشل  - سعید متخصص سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 58  خاتمی  - مهدی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 59  خاکباز  - مهسا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 60  خدابنده  - علیرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 61  خداپرست زواره  - مهدی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 62  خداییانی  - علیرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 63  خلج  - محمد PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 64  خلوصی ادب  - موسی کارشناس ثبت نام اولیه
 65  خلوصی ادب  - فائزه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 66  خواجوند  - پوریا سایر ثبت نام اولیه
 67  خورشیدی  - ساجده PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 68  خوش زبان  - احد PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 69  دانلیانت  - رایموند متخصص چشم ثبت نام قطعی
 70  داودي  - نوشين PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 71  درباری  - انسیه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 72  دریاباری  - سیدهاشم متخصص چشم ثبت نام اولیه
 73  دژاگاه  - حبیب متخصص چشم ثبت نام اولیه
 74  دفتریان  - نارسیس متخصص چشم ثبت نام قطعی
 75  دهقانی  - شیما دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 76  رابط اسحاقی  - نیلوفر سایر ثبت نام اولیه
 77  راد  - مسعود متخصص چشم ثبت نام اولیه
 78  رجبی  - محمد طاهر متخصص چشم ثبت نام قطعی
 79  رحمانی  - مریم سایر ثبت نام اولیه
 80  رحیمی  - فیروزه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 81  رستگار  - محمدجعفر متخصص چشم ثبت نام اولیه
 82  رشیقی فیروزآبادی  - محمود متخصص چشم ثبت نام اولیه
 83  رضایی  - احسان سایر ثبت نام اولیه
 84  رفیعی راد  - ستایش کارشناس ثبت نام اولیه
 85  روحی پور  - رامک متخصص چشم ثبت نام قطعی
 86  ریاضی اصفهانی  - محمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 87  زارع دار  - نفیسه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 88  زارع مهرجردی  - سمیرا کارشناس ثبت نام اولیه
 89  زارع مهرجردی  - هادی دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 90  زارع مهرجردی  - محمدعلی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 91  زارعی  - رضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 92  زارعی  - محمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 93  زارعی قنواتی  - مهران متخصص چشم ثبت نام قطعی
 94  ساعدی  - طیبه اعظم PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 95  ستاریان  - لیلا متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 96  سراوانی  - الهه کارشناس ثبت نام قطعی
 97  سعیدی  - سعیده کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 98  سلیمان نژاد  - مصطفی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 99  سلیمانی  - مسعود متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 100  سلیمانی  - محمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 101  سلیمانی  - الهه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 102  سلیمانی فر  - فاطمه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 103  سهیلی  - زهرا سهیلا متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 104  شاه حسینی  - عبدالرحیم متخصص چشم ثبت نام اولیه
 105  شاه حیدری  - محمدحسن متخصص چشم ثبت نام قطعی
 106  شعاع حسنی  - علیرضا متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 107  شفیعیان  - سعید متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 108  شفیعیان  - ریحانه PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 109  شمس  - مریم السادات کارشناس ثبت نام اولیه
 110  شهزادی  - شیوا کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 111  صادقی  - زهرا PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 112  صالحی  - مجید PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 113  صباغی  - داودد PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 114  صنیع جهرمی  - فاطمه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 115  طالب نژاد  - محمدرضا متخصص چشم ثبت نام اولیه
 116  طاهری  - نازلی متخصص چشم ثبت نام اولیه
 117  طباطبایی  - علی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 118  طباطبایی محمدی  - ضیاءالدین متخصص چشم ثبت نام قطعی
 119  طوسی  - ادیب متخصص چشم ثبت نام قطعی
 120  طیبی  - طاهره PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 121  عامری  - احمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 122  عبدالهی  - علی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 123  عبدالی  - زیبا کارشناس ثبت نام اولیه
 124  عسگری  - امیر سایر ثبت نام اولیه
 125  عسگری  - علی اکبر کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 126  علی اکبر نواحی  - روشنک متخصص چشم ثبت نام قطعی
 127  علیپور  - فاطمه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 128  غفاری  - رضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 129  غلامین  - کامبیز متخصص چشم ثبت نام قطعی
 130  فخرایی  - قاسم متخصص چشم ثبت نام قطعی
 131  فروزیده  - محمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 132  فقیهی حبیب آبادی  - هوشنگ متخصص چشم ثبت نام قطعی
 133  فلاح تفتی  - محمدرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 134  فیروزی  - فاطمه سایر ثبت نام قطعی
 135  قاسمی  - فریبا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 136  قاسمی  - حامد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 137  قیاثی  - مهدیه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 138  كفاشيان  - محمدعلي متخصص چشم ثبت نام اولیه
 139  گشتاسبی  - تورک متخصص چشم ثبت نام اولیه
 140  گل خندانیان  - بهاره سایر ثبت نام اولیه
 141  لاشیئی  - علیرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 142  لطف زاده  - حبیبه کارشناس ثبت نام اولیه
 143  محبی  - معصومه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 144  محمد پناهی  - براتعلی متخصص چشم ثبت نام قطعی
 145  محمدپور  - مهرداد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 146  محمدی  - مسعود متخصص چشم ثبت نام قطعی
 147  محمدی  - سید فرزاد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 148  محمدیان  - منیژه PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 149  محمودی  - امیر حسین متخصص چشم ثبت نام قطعی
 150  محیطی اصل  - محمد رضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 151  مرادی مقدم خامنه  - مرضیه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 152  مقاره عابد  - مهشاد کارشناس ثبت نام اولیه
 153  مقیمی  - ساسان متخصص چشم ثبت نام قطعی
 154  ملکی  - بهنام کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 155  منصوری  - محمدرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 156  مهذب ترابی  - سامان سایر ثبت نام اولیه
 157  مهران نيا  - كبري PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 158  مولوی  - سید حسین متخصص چشم ثبت نام قطعی
 159  میرشاهی  - احمد متخصص چشم ثبت نام قطعی
 160  میرصانع  - سید علیرضا کارشناس ثبت نام اولیه
 161  میرمحمد صادقی  - ارش متخصص چشم ثبت نام قطعی
 162  مینقی  - زهرا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 163  نادری  - اسیه PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 164  نایینی کاشانی  - منوچهر متخصص چشم ثبت نام اولیه
 165  نجفیان  - عبداله متخصص چشم ثبت نام اولیه
 166  نجفیان  - عاطفه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 167  نقابت  - مهناز متخصص چشم ثبت نام قطعی
 168  نوروز زاده  - محمد حسین متخصص چشم ثبت نام اولیه
 169  نيرويي  - متينه سایر ثبت نام اولیه
 170  نیلفروش زاده  - محمد علی متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 171  هاشمی دهقی  - زهرا PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 172  هاشمیان  - سید حسام متخصص چشم ثبت نام قطعی
 173  هاشمیان  - سید محمدناصر متخصص چشم ثبت نام قطعی
 174  همتی خراسانلو  - فاطمه کارشناس ثبت نام اولیه
 175  هوشمندارین  - حسین متخصص چشم ثبت نام اولیه
 176  واحدیان  - زکیه متخصص چشم ثبت نام قطعی
 177  ولاشجردی  - زهرا کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 178  کارآمد  - مریم کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 179  کارخانه  - رضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 180  کارخانه یوسفی  - فرزانه کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 181  کارخاه  - احمد سایر ثبت نام اولیه
 182  کاشفی  - الهام کارشناس ارشد ثبت نام قطعی
 183  کرمعلی  - فرشته PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 184  کریملر  - سعیده سایر ثبت نام اولیه
 185  کریمی  - پدیده PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 186  کریمی مقدم  - ارزو متخصص چشم ثبت نام اولیه
 187  کریمی نژاد  - زهرا کارشناس ارشد ثبت نام اولیه
 188  کسایی  - ابوالفضل متخصص چشم ثبت نام قطعی
 189  کشتکار جعفری  - علیرضا متخصص چشم ثبت نام قطعی
 190  کیهان ور  - پیمان متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:96


درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش