صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
برنامه روزانه Daily Programزمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:30 - 08:30
سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی  دکتر حسین بهاروند
دکتر علیرضا لاشیئی
دکتر حميد احمديه
دکتر امیرعلی حمیدیه
  سالن پروفسور شمس
 11:00 - 10:30
استراحت و پذیرایی    
 13:00 - 11:00
سمپوزیوم: کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده  دکتر محمود جباروند بهروز
دکتر علیرضا برادران رفیعی
دکتر پیمان کیهان ور
دکتر احد خوش زبان
  سالن پروفسور شمس
 14:00 - 13:00
نماز و ناهار    
 15:30 - 14:00
کارگاه: Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  دکتر علیرضا برادران رفیعی
دکتر رضا غفاری
دکتر مهران زارعی قنواتی
  سالن کنفرانس آموزش
 15:30 - 14:00
کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
سارا آقازاده
مریم کارآمد
رقیه امیدی
 کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 15:30 - 14:00
کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
دکتر حمید ابوطالب
لیلا آقاجانپور
دکتر اسیه نادری
 واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 15:30 - 14:00
کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"  دکتر فرزاد پاکدل
  سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
 16:00 - 15:30
استراحت و پذیرایی    
 17:30 - 16:00
کارگاه: نحوه ثبت و پیشبرد شرکت های دانش بنیان (همراه داشتن لپ تاپ در این کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصیه میشود)  دکتر پیمان کیهان ور
  سالن کنفرانس پژوهشکده
 17:30 - 16:00
کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  دکتر سعید حیدری کشل
سارا آقازاده
مریم کارآمد
رقیه امیدی
 کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 17:30 - 16:00
کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
دکتر حمید ابوطالب
لیلا آقاجانپور
دکتر اسیه نادری
 واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 18:30 - 17:30
Teleconference  دکتر Henry J Kaplan
دکتر Dean Eliott
دکتر steve schwarz
دکتر Hamed hosseini
  سالن پروفسور شمس


درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش