صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
كارگاه ها Workshops

Workshops

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 1  بهمن
15:30 - 14:00

کارگاه: Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  دکتر علیرضا برادران رفیعی
دکتر رضا غفاری
دکتر مهران زارعی قنواتی
  سالن کنفرانس آموزش
 1  بهمن
15:30 - 14:00

کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
سارا آقازاده
مریم کارآمد
رقیه امیدی
 کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 1  بهمن
15:30 - 14:00

کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
دکتر حمید ابوطالب
لیلا آقاجانپور
دکتر اسیه نادری
 واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 1  بهمن
15:30 - 14:00

کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"  دکتر فرزاد پاکدل
  سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
 1  بهمن
17:30 - 16:00

کارگاه: نحوه ثبت و پیشبرد شرکت های دانش بنیان (همراه داشتن لپ تاپ در این کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصیه میشود)  دکتر پیمان کیهان ور
  سالن کنفرانس پژوهشکده
 1  بهمن
17:30 - 16:00

کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  دکتر سعید حیدری کشل
سارا آقازاده
مریم کارآمد
رقیه امیدی
 کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 1  بهمن
17:30 - 16:00

کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  دکتر سعید حیدری کشل
دکتر حمید ابوطالب
لیلا آقاجانپور
دکتر اسیه نادری
 واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی

درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش