صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 حسین بهاروند سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي مقدمه و معرفي سلولهاي بنيادي  1  بهمن
08:30 - 08:50

سالن پروفسور شمس
2 مسعود سلیمانی سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي پزشکي بازساختي  1  بهمن
08:50 - 09:10

سالن پروفسور شمس
3 احد خوش زبان سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي GMP-Standards در کاربرد سلولهاي بنيادي جهت تهيه وکاربرد در کلينيک  1  بهمن
09:10 - 09:25

سالن پروفسور شمس
4 زهرا سهیلا سهیلی سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي ژن درماني در چشم پزشکي  1  بهمن
09:25 - 09:40

سالن پروفسور شمس
5 علیرضا شعاع حسنی سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي مارکتينگ و محصولات پزشکي بازساختي و سلول هاي بنيادي  1  بهمن
09:40 - 09:50

سالن پروفسور شمس
6 سید فرزاد محمدی سمپوزیوم: اصول کاربردهاي سلولهاي بنيادي در چشم پزشکي مسئوليت پذيري در پزشکي بازساختي  1  بهمن
09:55 - 10:10

سالن پروفسور شمس
7 رضا غفاری سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده سلولهاي بنيادي قرنيه  1  بهمن
11:00 - 11:10

سالن پروفسور شمس
8 محمود جباروند بهروز سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده استفاده از داربست هاي مبتني بر کلاژن در بازسازي قرنيه  1  بهمن
11:10 - 11:20

سالن پروفسور شمس
9 حامد قاسمی سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده استفاده از داربست هاي سنتتيک در بازسازي ملتحمه  1  بهمن
11:20 - 11:30

سالن پروفسور شمس
10 علیرضا برادران رفیعی سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده پيوند سلولهاي بنيادي قرنيه  1  بهمن
11:30 - 11:40

سالن پروفسور شمس
11 لیلا ستاریان سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده بازسازي عصب بينايي و سلول درماني در شبکيه  1  بهمن
11:40 - 11:55

سالن پروفسور شمس
12 نارسیس دفتریان سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده مطالعات ترجماني کاربرد سلولهاي بنيادي در شبکيه  1  بهمن
11:55 - 12:05

سالن پروفسور شمس
13 علیرضا خدابنده سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده کارآزمايي هاي باليني سلول هاي بنيادي در شبکيه  1  بهمن
12:05 - 12:15

سالن پروفسور شمس
14 علیرضا لاشیئی سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده کارآزمايي هاي باليني سلول هاي بنيادي در شبکيه  1  بهمن
12:05 - 12:15

سالن پروفسور شمس
15 فرزاد پاکدل سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده سلولهاي بنيادي در جوان سازي صورت  1  بهمن
12:15 - 12:25

سالن پروفسور شمس
16 پیمان کیهان ور سمپوزیوم: کاربردهاي کلينيکي سلول هاي بنيادي در چشم پزشکي حال و آينده افق هاي چشم پزشکي بازساختي  1  بهمن
12:25 - 12:40

سالن پروفسور شمس
17 فرزاد پاکدل کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Welcome & Introduction  1  بهمن
14:00 - 14:05

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
18 پیمان کیهان ور کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Advanced Technologies in Rejuvenative Medicine  1  بهمن
14:05 - 14:20

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
19 سعید شفیعیان کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Cultured Fibroblast and PRP for Rejuvenation  1  بهمن
14:20 - 14:35

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
20 Vinay Aakalu کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Perspectives of Regenerative Medicine in Oculoplasty  1  بهمن
14:35 - 14:50

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
21 مسعود سلیمانی کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Tissue Engineering in Skin Diseases  1  بهمن
14:50 - 15:05

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
22 فرزاد پاکدل کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Fat Based Therapy in Rejuvenation  1  بهمن
15:05 - 15:20

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
23 علیرضا شعاع حسنی کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths" Ethics and Regulations in Application of Regenerative Technologies in Aesthetics  1  بهمن
15:20 - 15:30

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
24 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان (همراه داشتن لپ تاپ در اين کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصيه ميشود) آشنايي با روند تجاري سازي ايده  1  بهمن
16:00 - 16:15

سالن کنفرانس پژوهشکده
25 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان (همراه داشتن لپ تاپ در اين کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصيه ميشود) آشنايي با اصطلاحات استارت آپ ها  1  بهمن
16:15 - 16:35

سالن کنفرانس پژوهشکده
26 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان (همراه داشتن لپ تاپ در اين کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصيه ميشود) قانون شرکت هاي دانش بنيان  1  بهمن
16:35 - 16:55

سالن کنفرانس پژوهشکده
27 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان (همراه داشتن لپ تاپ در اين کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصيه ميشود) ليست کالاها و خدمات دانش بنيان با تأکيد بر مصداق هاي سلول هاي بنيادي وپزشکي بازساختي  1  بهمن
16:55 - 17:05

سالن کنفرانس پژوهشکده
28 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان (همراه داشتن لپ تاپ در اين کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصيه ميشود) نحوه ثبت و پيشبرد شرکت هاي دانش بنيان  1  بهمن
17:05 - 17:20

سالن کنفرانس پژوهشکدهردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 Dean Eliott Teleconference  1  بهمن
17:30 - 18:30

سالن پروفسور شمس
2 Hamed hosseini Teleconference  1  بهمن
17:30 - 18:30

سالن پروفسور شمس
3 Henry J Kaplan Teleconference  1  بهمن
17:30 - 18:30

سالن پروفسور شمس
4 steve schwarz Teleconference  1  بهمن
17:30 - 18:30

سالن پروفسور شمس
5 لیلا آقاجانپور کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
16:00 - 17:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
6 لیلا آقاجانپور کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
7 سارا آقازاده کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1  بهمن
16:00 - 17:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
8 سارا آقازاده کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
9 حمید ابوطالب کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
10 حمید ابوطالب کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
16:00 - 17:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
11 حميد احمديه سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی  1  بهمن
08:30 - 10:30

سالن پروفسور شمس
12 رقیه امیدی کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
13 رقیه امیدی کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1  بهمن
16:00 - 17:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
14 علیرضا برادران رفیعی سمپوزیوم: کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده  1  بهمن
11:00 - 13:00

سالن پروفسور شمس
15 علیرضا برادران رفیعی کارگاه: Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1  بهمن
14:00 - 15:30

سالن کنفرانس آموزش
16 حسین بهاروند سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی  1  بهمن
08:30 - 10:30

سالن پروفسور شمس
17 فرزاد پاکدل کارگاه: Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"  1  بهمن
14:00 - 15:30

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
18 محمود جباروند بهروز سمپوزیوم: کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده  1  بهمن
11:00 - 13:00

سالن پروفسور شمس
19 امیرعلی حمیدیه سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی  1  بهمن
08:30 - 10:30

سالن پروفسور شمس
20 سعید حیدری کشل کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
21 سعید حیدری کشل کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
22 سعید حیدری کشل کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1  بهمن
16:00 - 17:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
23 سعید حیدری کشل کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
16:00 - 17:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
24 احد خوش زبان سمپوزیوم: کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده  1  بهمن
11:00 - 13:00

سالن پروفسور شمس
25 مهران زارعی قنواتی کارگاه: Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1  بهمن
14:00 - 15:30

سالن کنفرانس آموزش
26 رضا غفاری کارگاه: Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1  بهمن
14:00 - 15:30

سالن کنفرانس آموزش
27 علیرضا لاشیئی سمپوزیوم: اصول کاربردهای سلولهای بنیادی در چشم پزشکی  1  بهمن
08:30 - 10:30

سالن پروفسور شمس
28 اسیه نادری کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
29 اسیه نادری کارگاه: جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1  بهمن
16:00 - 17:30

واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
30 مریم کارآمد کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1  بهمن
16:00 - 17:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
31 مریم کارآمد کارگاه: کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1  بهمن
14:00 - 15:30

کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
32 پیمان کیهان ور سمپوزیوم: کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده  1  بهمن
11:00 - 13:00

سالن پروفسور شمس
33 پیمان کیهان ور کارگاه: نحوه ثبت و پیشبرد شرکت های دانش بنیان (همراه داشتن لپ تاپ در این کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصیه میشود)  1  بهمن
16:00 - 17:30

سالن کنفرانس پژوهشکده


درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش